O projektu

1. prosince 2016 vešla v platnost nová legislativa týkající se spotřebitelských půjček, která nás díky větší přísnosti a transparentnosti přibližuje ke standardní evropské praxi. Creditinfo — Registr Kreditních Informací nabízí unikátní data poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, kteří zatím nebyli zahrnuti v rámci existujících českých kreditních byr. Na základě námi provedeného průzkumu existuje v České republice více jak 5 milionů lidí majících nárok na krátkodobou půjčku. To představuje skrytý potenciál, který chceme odkrýt.

Naším hlavním cílem je pomoci vám při rozhodování o přidělení úvěru. Úvěrový registr je systém pro vzájemnou výměnu dat mezi jeho členy a pro poskytování aktuálních i historických informací o žadatelích o úvěr. Úvěrové zprávy, poskytované naším systémem, jsou zásadní informací nutnou pro hodnocení rizika žadatelů o vaše finanční služby.

cbs_scheme_cz