Odborná zkouška

Odborná zkouška a studijní materiály

Podle nového Zákona o spotřebitelském úvěru potřebují poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru Osvědčení o odborné způsobilosti, získané složením Zkoušky odborné způsobilosti. Prvních dvacet čtyři (24) měsíců od účinnosti (1. 12. 2016) tohoto Zákona přitom může být Osvědčení nahrazeno čestným prohlášením. Po uplynutí této doby však musí všichni poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů pro zachování svých licencí Osvědčením disponovat.

Odborná zkouška

Creditinfo by, jako akreditovaná osoba, měla pořádat zkoušku nejméně jednou za 3 měsíce, pokud se k ní přihlásí alespoň 10 uchazečů.

Můžeme nabídnout zkoušku v prostorách klienta nebo v našich prostorách.

Můžeme nabídnout zkoušku v papírové nebo elektronické podobě.

Druhy zkoušky

  • Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení (120 minut, 60 otázek, 2 případové studie po 5 otázkách)
  • Spotřebitelský úvěr na bydlení (120 minut, 60 otázek, 2 případové studie po 5 otázkách)
  • Vázaný spotřebitelský úvěr (90 minut, 32 otázek, 2 případové studie po 5 otázkách)
  • Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení & spotřebitelský úvěr na bydlení (180 minut, 92 otázek, 3 případové studie po 5 otázkách)

Ceník

Naše ceny

E-learning

Pokud si u nás zaplatíte zkoušku, jako součást služby dostanete přístup k e-learningu, který Vám pomůže se na zkoušku připravit.

Cvičení

Některé části zkoušky (matematické, jak projít zkoušku souhrnně) mohou vyžadovat prezenční cvičení. Můžeme nabídnout Skype, WebEx cvičení nebo cvičení jakýmkoliv jiným distančním způsobem, nebo cvičení organizované prezenčně v prostorách dle výběru klienta. Tato služba je brána jako služba dodatková a není součástí balíčku zkoušky s E-learningem.