Výhody členství

Přístup k MFI datům

Informace od poskytovatelů úvěrů, kteří v současnosti nesdílí svá data s jiným byrem v České republice.

Čerstvá data

Aktualizace provádíme na denní bázi.

Pozitivní i negativní informace o vašich klientech

Atraktivní ceny

Inovativní rozhodovací procesy

Rychlejší proces poskytnutí úvěru – Snížení míry uskutečněných podvodů – Vyšší „acceptance rate“